Zeleni odtis – Ministrstvo za okolje in prostor

Zeleni odtis – Ministrstvo za okolje in prostor

Za Ministrstvo za okolje in prostor smo izdelali celostno grafično podobo Zeleni odtis. Logotip naj bi bila krovna podoba za akcije, povezane z ločevanjem odpadkov in okoljsko problematiko.
Za predlagano rešitev celostne grafične podobe smo izbrali osnovni likovni element – zeleno obarvan, delno stiliziran in ikoniziran odtis človeške noge, ki ga dopolnjuje krovno ime – ZELENI ODTIS.
Element odgovarja vsem zahtevam glede likovnosti ter vsebuje močno simboliko, ki jo celostna grafična podoba za tak namen potrebuje. Če že puščamo svoj odtis v okolju , naj bo zelen! Logotipu smo dodali še slogan akcije, ki se glasi “Kdor ločuje, ta zmaguje!”

Deli z ostalimi: