Our Blog

V podjetju Profarm iz Senice pri Medvodah, ki je eden vodilnih slovenskih trgovcev za izdelke namenjene kmetovalcem in živinorejcem, so se odločili prenoviti svojo Celostno grafično podobo. Povabili so nas k sodelovanju in kmalu smo našli skupni jezik glede nove podobe. Pri celostni grafični podobi smo se osredotočili predvsem na likovno čistost, zapomnljivost in enostavnost reprodukcije v različnih tehnikah. Kot dodatni likovni element je uporabljena grafika dveh kmetovalcev v žitnem polju. Poleg CGP smo razvili tudi nov likovni pristop tiskanih materialov in dodelali sporočilnost oglasov. Novo Celostno podobo smo uspešno implementirali že v tiskane brošure in oglase v tiskanih medijih, na poti pa so že drugi izdelki iz naše slaščičarske kuhinje.