Category: Zadnji projekti

V lanskem in letošnjem letu smo začeli in deloma dokončali oblikovanje Celostne grafične podobe in medijskih materialov za projekt Ribiške zveze Slovenije – Life for Lasca. Gre za projekt financiran s strani EU in predstavlja načrt in napore za ohranitev in ponovno poselitev zgornjega dela Soče z avtohtono in skoraj izumrlo primorsko podustjo. Oblikovali smo krovni logo in pripadajoče grafike ter oblikovali nekaj aplikacij: polepitev vozila, brošuro glede avtohtonih in tujerodnih invazivnih ribjih vrst v Sloveniji in ostalo.

66. Ljubljana festival, se je letos lotil manjše prenove zunanje podobe. Podoba je dobila malce več živahnosti in barv. Poleg tega smo kot ponavadi poskrbeli za vso oblikovanje in tehnično pripravo programske knjižice, programskih listov, poročil, plakatov, oglasov, letakov, projekcij, vložnih listov, zahval, vabil, spletnih pasic, transparantov, vstopnic … sedaj pa smo že v pogonu z oblikovanjem materialov za 26. mednarodni glasbeni cikel Mladi virtuozi3. Zimski festival ter 34. Slovenske glasbene dneve, z osredotočenostjo na novo 67. festivalsko sezono.

Za našega naročnika Titan livarna smo jeseni poleg ostalih promocijskih dejavnosti pripravili tudi vizualni koncept notranjih prostorov poslovnega objekta. Na podlagi njihove potrebe smo oblikovali vstopno avlo, ki bo v prihodnosti postala tudi prezentacijska soba za poslovne partnerje in kupce.
 (več …)